Höstsäsongen 2017

Vi kommer att hålla dörren öppen Tisdag till Fredag under kvällstid
från 5:e September t o m 29:e September.

Vi öppnar 18:00 och stänger 22:30 de nämda kvällarna.