Sommarsäsongen 2017

Vi kommer öppna för säsongen Lördagen den 29 April
& håller öppet  sju dagar i veckan från klockan 12:00 varje dag
fram till Söndagen den 3 September.

Mellan den 5 & 22 September har vi för avsikt att hålla öppet
Tisdag - Fredag under kvällstid. Mer info om öppettider kommer under det första kvartalet 2017.