Stockholms närmaste skärgårdsö

markeringsbild.jpg

Fjäderholmarna består av fyra öar (Stora Fjäderholmen, Ängsholmen, Libertas och Rövarns Holme) och namnet kommer från "holmarna på fjärden".

På en karta från 1699 finns en krog benämnd "Fjäderholms krog" redovisad på Stora Fjäderholmen. Krogen var den sista i det pärlband av krogar som fanns utmed segellederna in mot Stockholm. Det är dock inte samma krog som numera ligger på Stora Fjäderholmen.

1982 överfördes Fjäderholmarna till Kungliga Djurgårdens Förvaltning som tog över ansvaret och efter ett omfattande renoveringsarbete kunde Stora Fjäderholmen öppnas med restauranger, caféer, hantverkare, museer, gästhamn med mera. Bland annat öppnade man Fjäderholmarnas Krog 1985. Fjäderholmarna ingår numera i Nationalstadsparken.

Utöver Krogen och Magasinet finns en mångfald av sevärdheter och aktiviteter på ön: badklippor, krukmakeri, galleri, smedja och museum för allmogebåtar är bara några exempel på vad man kan stöta på under en promenad runt ön.

Välkommen till skärgården!