Chartra en egen båt

Det finns ett antal båtar i olika storlekar att chartra,
här presenteras några av dem.Hahn Yatch Charter
www.hahnyachtcharter.com

Strömma: 08-12 00 40 42
www.stromma.se

Gustafs båt taxi & Charter: 073- 981 67 70
www.gustafstaxibat.se

Öppet hav: 08-4071880
www.oppethav.se

Rederi AB Stockholms Ström
www.rss.a.se

Skärgårdscharter: 08-667 13 16
www.skargardscharter.se

Sjötaxi Sthlm - MS Josephine: 08-661 88 80
www.josephine-charter.com

Vision of Stockholm: 070-5617575
www.vofs.se

Ängsholmen rederi: 08-26 31 25
www.angsholmen.se